Komitet Organizacyjny XVI Kongresu PTNW
w dniu 3 czerwca 2020 r. podjął decyzję
o przesunięciu terminu kongresu na 19-20 listopada 2021 r.

Młodym pracownikiem nauki uprawnionym do wpisowego w obniżonej wysokości jest wyłącznie doktorant, niezależnie od wieku.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, jak i swoim własnym, mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2021 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kongresy Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych są doskonałą okazją do upowszechniania, promowania i popularyzowania najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny nauk weterynaryjnych. Zaplanowane wykłady prowadzone będą przez wybitnych naukowców o renomie uznanej w kraju i zagranicą, reprezentujących bardzo szeroki wachlarz dyscyplin, w tym także klinicznych. Poprzedni, XII Kongres PTNW odbył się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w roku 2004. Podczas Kongresu na naszym Wydziale będą prezentowane wyniki najnowszych badań naukowych i możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami różnych specjalności. Jestem głęboko przekonany, że nadchodzące spotkanie wpisze się w długoletnią tradycję wymiany myśli naukowej i zapewni doskonałe warunki do nawiązania współpracy badawczej pomiędzy uczestnikami. Kongres odbędzie się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z bogatym zapleczem audytoryjnym i nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym. Zapraszam także do zapoznania się z najnowszymi obiektami architektonicznymi, udogodnieniami komunikacyjnymi oraz bogactwem dziedzictwa kulturalnego stolicy. Na Państwa mapie odwiedzin, nie powinno zabraknąć tak znanych miejsc jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum POLIN, czy Sinfonia Varsovia Centrum, wzniesionej na terenie dawnej siedziby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Grochowskiej 272.

Prof. dr hab. Marcin Bańbura,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Sesje naukowe
Nauk podstawowych i przedklinicznych
Epizootiologii i administracji weterynaryjnej
Higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
Zwierząt nieudomowionych i futerkowych
Fizjologii i patologii ptaków
Fizjologii i patologii koni
Fizjologii i patologii przeżuwaczy
Fizjologii i patologii świń
Fizjologii i patologii psów i kotów
Fizjologii i patologii zwierząt akwakultury
Żywienia zwierząt i higieny pasz
Nutrigenomiki
Neonatologii
Patologii i użytkowania zwierząt doświadczalnych
Dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska
Historii medycyny weterynaryjnej
Dydaktyki weterynaryjnej

Wpisowe: 500 zł / 250 zł (doktoranci niezależnie od wieku)